Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, pomocy dydaktyczno – naukowych, sprzętu sportowego oraz doposażenie sal i klasopracowni.… Read More