Unowocześnienie i wzbogacenie bazy dydaktycznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, sprzętu multimedialnego a także doposażenie sal i klasopracowni.… Read More