Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (tj. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży…… Read More