Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych, realizacja zadań o charakterze kulturalnym oraz doposażenie infrastruktury szkolnej.… Read More