Doposażenie sal oraz klasopracowni, pomoc finansowa dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej oraz organizacja zajęć rekreacyjnych, kulturowych i sportowych.… Read More