Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie sal i klasopracowni oraz zakup sprzętu multimedialnego i sportowego.… Read More