Realizacja zadań statutowych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, upowszechnianie mat. dotyczących prawa oświatowego, monitorowanie sytuacji socjalnej emerytów i rencistów, organizację imprez kulturalno-sportowo-turystycznych dla członków ZNP.… Read More