Doposażenie i unowocześnienie bazy szkolnej (w tym zakup pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu sportowego i multimedialnego) oraz realizacja zadań edukacyjno – wychowawczych.… Read More