Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacjom, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.… Read More


Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia. Rozwój i popularyzacja sportu w szczególności piłki nożnej. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport.… Read More


Leczenie po pobycie w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz leczeniu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie a także po przeszczepach skóry i w związku z planowaną długoterminową rehabilitacją oraz zakupem środków i sprzętu ortopedycznego koniecznego do codziennego funkcjonowania.… Read More


Realizacja zadań statutowych OSP ukierunkowanych na ustawę o ochronie przeciwpożarowej (tj. zakup sprzętu i doposażenie jednostki)… Read More


Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie sal i klasopracowni oraz zakup sprzętu multimedialnego i sportowego.… Read More