Zakup art. sportowych, sprzętu sportowo-treningowego, doposażenie boiska sportowego oraz organizacja wyjazdów klubowych.… Read More


Gromadzenie środków na realizację celów statutowych Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Mikołowie.… Read More


Realizacja celów statutowych placówki (tj. zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej oraz realizacja programów zdrowotnych przeznaczonych dla społeczeństwa Ziemi Śląskiej)… Read More


Martyna urodziła się z obustronnym niedosłuchem uszu. Do prawidłowego funkcjonowania rozwoju słuchu i mowy potrzebne są ,, aparaty słuchowe , które w czasie użytkowania ulegają zużyciu i wymagają wymiany. Natomiast do prawidłowego działania aparatów potrzebne są materiały eksploatacyjne takie jak baterie (co 5-7 dni nowe), środki czystości np. płyn do dezynfekcji, suszarka do aparatów, wymiana wkładek usznych itp. Martynka od samego początku wymaga opieki i terapii, jest pod stałą opieką specjalistów takich jak : otolaryngolog , laryngolog , audiolog , fizjoterapeuta , neurolog Głównym ośrodkiem jej leczenia jest ,,MEDINCUS’’ – (Kajetany , Katowice) Niestety w ostatnim czasie Martynce pogorszył się słuch, doszło do obustronnej głuchoty. Po paru dniach w których… Read More