Zakup art. sportowych, sprzętu sportowo-treningowego, doposażenie boiska sportowego oraz organizacja wyjazdów klubowych.… Read More


Gromadzenie środków na realizację celów statutowych Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Mikołowie.… Read More


Realizacja celów statutowych placówki (tj. zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej oraz realizacja programów zdrowotnych przeznaczonych dla społeczeństwa Ziemi Śląskiej)… Read More


Leczenie i rehabilitacja obustronnego niedosłuchu, zakup aparatów słuchowych i sprzętu medycznego wspomagającego słyszenie oraz korzystanie z zajęć terapeutycznych.… Read More