Doposażenie pomieszczeń szkolnych, sal i klasopracowni, wzbogacenie bazy bibliotecznej, zakup sprzętu multimedialnego, programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, wsparcie wyjazdów i wycieczek szkolnych, zakup sprzętu sportowego oraz organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych.… Read More


 Unowocześnienie bazy szkolnej, wspomaganie oraz polepszanie procesu kształcenia, zakup doposażenia pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego oraz mebli.… Read More


Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego.… Read More