Martyna urodziła się z obustronnym niedosłuchem uszu.

Do prawidłowego funkcjonowania rozwoju słuchu i mowy potrzebne są ,, aparaty słuchowe , które w czasie użytkowania ulegają zużyciu i wymagają wymiany. Natomiast do prawidłowego działania aparatów potrzebne są materiały eksploatacyjne takie jak baterie (co 5-7 dni nowe), środki czystości np. płyn do dezynfekcji, suszarka do aparatów, wymiana wkładek usznych itp.

Martynka od samego początku wymaga opieki i terapii, jest pod stałą opieką specjalistów takich jak : otolaryngolog , laryngolog , audiolog , fizjoterapeuta , neurolog

Głównym ośrodkiem jej leczenia jest ,,MEDINCUS’’ – (Kajetany , Katowice)

Niestety w ostatnim czasie Martynce pogorszył się słuch, doszło do obustronnej głuchoty.

Po paru dniach w których nie słyszała naszych głosów, nastąpiło przełamanie i znów zaczęła nas słyszeć lecz niestety z dużym niedosłuchem, które do dziś pozostało.

Lekarze zadecydowali o przeprowadzeniu zabiegu obustronnej „paracentezy” uszu. Po zabiegu potrzebna była terapia tlenowa w komorze hiperbarycznej, po której mieliśmy nadzieję na poprawę słuchu naszej Martynki. Terapia oraz zabieg nie przyniosły oczekiwanej poprawy i słuch
w prawym uchu uległ pogorszeniu.

Szansą na poprawę stanu zdrowia Martynki jest wszczepienie implantu do prawego ucha, co nastąpi w styczniu po przeprowadzeniu specjalistycznych badań.

Nr KRS 0000064561 z dopiskiem MARTYNA PĘKALA