Martyna urodziła się z obustronnym niedosłuchem uszu, który po paru latach zaczął się pogarszać.

Jest już po wszczepieniu implantu ślimakowego do prawego ucha. Po nie całym roku od operacji poprawa słuchu i mowy
z implantem jest coraz lepsza. Dzięki opiece szerokiego grona specjalistów takich jak: logopedy, muzykoterapełty, surdologopedy czy fizjoterapełty, codzienna nauka domowa pozwala poznawać dźwięki, sygnały i słowa.

Martynka w dalszym ciągu jest pod opieką otolaryngologa, laryngologa, audiologa  i  neurologa.

Do prawidłowego dalszego funkcjonowania rozwoju słuchu
i mowy potrzebny jest: aparat słuchowy i procesor (do implantu ślimakowego), które w czasie użytkowania ulegają zużyciu i wymagają okresowej wymiany. Natomiast do prawidłowego działania tych urządzeń potrzebne są materiały eksploatacyjne takie jak: baterie do aparatu, procesora, pilota łączącego implant z procesorem i akumulatory, pętla indukcyjna, suszarka do urządzeń, wymiana wkładki usznej w aparacie. Ubezpieczenie procesora to koszt 1.000zł rocznie.

Głównym ośrodkiem jej leczenia jest ,,MEDINCUS’’ – (Kajetany , Katowice)

Martynka jest osobą bardzo ruchliwą, żywotną, wrażliwą, opiekuńczą, pełną energii i uśmiechu. Nie możemy jednak spełniać jej marzeń takich jak np. akrobatyka, ze względu na ocenę stanu zdrowia. Przy każdej zmianie ciśnienia np. lot samolotem czy uderzeniu się w głowę może doprowadzić do ponownego uszkodzenia słuchu. Jak na razie zamyka jej to drzwi do realizacji marzeń i planów. Jedyne marzenie jakie może spełniać przy zachowaniu dużej ostrożności jest taniec, który jest formą terapii i rozrywki.

Nr KRS 0000064561 z dopiskiem MARTYNA PĘKALA