Wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczno-edukacyjne, zakup sprzętu sportowego, multimedialnego oraz instrumentów muzycznych i zabawek dla najmłodszych, doposażenie placu zabaw w urządzenia sportowo-rekreacyjne.