Realizacja celów statutowych placówki (tj.  zakup sprzetu med. i aparatury med., podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach  szkoleń specjalistycznych kadry medycznej oraz realizacja programów zdrowotnych przeznaczonych dla społeczeństwa ziemi sląskiej)