Realizacja zadań statutowych placówki (m.in.: zakup narzędzi diagnostycznych oraz pomocy i sprzętu do terapii, doposażenie gabinetów w sprzęt terapeutyczny i multimedialny, szkolenia Rady Pedagogicznej oraz zakup nagród dla dzieci.… Read More