* OSOBY INDYWIDUALNE

ubiegające się o utworzenie przy Fundacji subkonta powinny:

  • wystosować pisemną prośbę do Zarządu
  • udokumentować chorobę zaświadczeniem lekarskim, dokumentacją medyczną, itp.
  • dostarczyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz kserokopię dowodu osobistego
  • wypełnić „Ankietę o założenie subkonta dla os. INDYWIDUALNYCH
  • podpisać „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

* INSTYTUCJE

wnioskujące o założenie przy Fundacji subkonta zobowiązane są do:

  • pisemnej prośby
  • uzupełnienia „Ankiety o założenie subkonta dla INSTYTUCJI” z uwzględnieniem szczegółowym celu
  • dostarczenia statutu

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć na adres Fundacji

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

ANKIETA o subkonto os. indywidualne

ANKIETA o założenie subkonta_INSTYTUCJE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH od 25 maja 2018