Aby wesprzeć naszą fundację wystarczy w formularzu PIT-37 w pozycji (nr. 137) wpisać nasz numer KRS: 0000064561 lub dokonać dobrowolnej wpłaty jak na załączonym blankiecie.

Razem z nami pomóż innym!

blankiet

POBIERZ drukPrzelewu

 

Darowiznę przekazaną przelewem na konto naszej organizacji można odliczyć od podatku !

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.