Unowocześnienie bazy szkolnej, wspomaganie oraz polepszanie procesu kształcenia, zakup doposażenia pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego oraz mebli.… Read More