Gromadzenie środków na realizację celów statutowych Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Mikołowie.… Read More