Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” z Orzesza związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego.… Read More