Leczenie i rehabilitacja dziecięcego porażenia mózgowego, zakup sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego oraz korzystanie z usł. opiekuńczych, terapautycznych i rehabilitacyjnych.… Read More