Doposażenie bazy szkolnej, zakup programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wzbogacenie bazy bibliotecznej, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych oraz wspieranie i rozwijanie talentów uczniów.… Read More