Realizacja zadań statutowych placówki (tj. zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, ortopedycznego i rekreacyjnego dla mieszkańców DPS-u, organizacja wyjazdów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, korzystanie z ofert kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych dla Podopiecznych DPS-u.