Promocja, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia w społeczeństwie. Prowadzenie wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, różnych form sztuki i tańca. Organizowanie imprez sportowych i integracyjnych oraz obozów sportowych. Wypoczynek dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja ochrony zdrowia