Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (tj. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, zakup art. sportowych i sprzętu sportowo-rekreacyjnego, udział w zawodach i obozach sportowych, usługi dietetyka oraz uczestnictwo w szkoleniach)