Doposażenie pomieszczeń szkolnych, sal i klasopracowni, wzbogacenie bazy bibliotecznej, zakup sprzętu multimedialnego, programów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, wsparcie wyjazdów i wycieczek szkolnych, zakup sprzętu sportowego oraz organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych.