Martyna urodziła się z obustronnym niedosłuchem uszu, który po paru latach zaczął się pogarszać. Jest już po wszczepieniu implantu ślimakowego do prawego ucha. Po prawie dwóch latach od operacji nastąpiła ogromna poprawa słuchu i mowy. Dzięki opiece szerokiego grona specjalistów takich jak: logopedy, fizjoterapełty czy zajęć hipoterapii i codziennej nauce domowej pozwala poznawać dźwięki, sygnały i słowa w coraz lepszej formie słyszenia jak i wypowiedzi. Martynka w dalszym ciągu jest pod opieką otolaryngologa, laryngologa, audiologa  i  neurologa. Do prawidłowego dalszego funkcjonowania rozwoju słuchu i mowy potrzebny jest: aparat słuchowy i procesor (do implantu ślimakowego), które w czasie użytkowania ulegają zużyciu i wymagają okresowej wymiany. Natomiast do prawidłowego działania tych urządzeń… Read More