Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, środków pomocniczych oraz leczenie i rehabilitacja.… Read More


Rehabilitacja i leczenie wcześniactwa, wsparcie rozwoju psychoruchowego dziecka, organizacja turnusów rehabilitacyjnych.… Read More


Leczenie i rahabilitacja padaczki, zabudzeń sensorycznych oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego.… Read More


Środki gromadzone są na operację, leczenie oraz rehabilitację lewostronnego rozszczepu podniebienia i wargi, korekcję blizn pooperacyjnych oraz zakup niezbędnych leków i sprzętu medycznego.… Read More


Całkowity niedowład kończyn dolnych. Leczenie i rehabilitacja oraz zakup sprzętu medycznego.… Read More


 Leczenie cukrzycy typu I, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego oraz środków pomocniczych ułatwiających funkcjonowanie.… Read More