Środki gromadzone są na operację, leczenie oraz rehabilitację lewostronnego rozszczepu podniebienia i wargi, korekcję blizn pooperacyjnych oraz zakup niezbędnych leków i sprzętu medycznego.… Read More


Całkowity niedowład kończyn dolnych. Leczenie i rehabilitacja oraz zakup sprzętu medycznego.… Read More


 Leczenie cukrzycy typu I, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego oraz środków pomocniczych ułatwiających funkcjonowanie.… Read More


Leczenie i rehabilitacja dziecięcego porażenia  mózgowego, zakup sprzetu medycznego i rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenie w pomoce ortopedyczne… Read More


Leczenie i rehabilitacja dziecięcego porażenia mózgowego, zakup sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego oraz korzystanie z usł. opiekuńczych, terapautycznych i rehabilitacyjnych.… Read More


Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (tj. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży…… Read More