Leczenie i rehabilitacja dziecięcego porażenia  mózgowego, zakup sprzetu medycznego i rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenie w pomoce ortopedyczne… Read More


Leczenie i rehabilitacja dziecięcego porażenia mózgowego, zakup sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego oraz korzystanie z usł. opiekuńczych, terapautycznych i rehabilitacyjnych.… Read More


Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (tj. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży…… Read More