Leczenie po pobycie w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz leczeniu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie a także po przeszczepach skóry i w związku z planowaną długoterminową rehabilitacją oraz zakupem środków i sprzętu ortopedycznego koniecznego do codziennego funkcjonowania.