Propagowanie i kształtowanie kultury aktywnego wypoczynku szczególnie wśród dzieci i młodzieży, propagowanie żeglarstwa i turystyki wodnej, edukacja w zakresie bezpieczeństwa i turystyki wodnej. Edukacje w zakresie bezpieczeństwa podczas aktywności sportowej na wodzie. Działalność wychowawcza mająca na celu wychowanie w duchu braterstwa i tolerancji