Realizacja działań statutowych fundacji, zgodnie z § 9 statutu fundacji m-in, propagowanie i rozwój żeglarstwa, wspieranie młodych polskich żeglarzy i sterników jachtowych i motorowych, organizacja imprez sportowych i integracyjnych oraz obozów sportowych, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych