Rehabilitacja, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz leczenie dziecięcego porażenia mózgowego.… Read More


Leczenie autyzmu dziecięcego, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego, korzystanie z usł.opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.… Read More


Leczenie i rehabilitacja, zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, korzystanie z usł. terapeutycznych i opiekuńczych.… Read More