Martyna urodziła się z obustronnym niedosłuchem uszu, który po paru latach zaczął się pogarszać. Jest już po wszczepieniu implantu ślimakowego do prawego ucha. Po nie całym roku od operacji poprawa słuchu i mowy z implantem jest coraz lepsza. Dzięki opiece szerokiego grona specjalistów takich jak: logopedy, muzykoterapełty, surdologopedy czy fizjoterapełty, codzienna nauka domowa pozwala poznawać dźwięki, sygnały i słowa. Martynka w dalszym ciągu jest pod opieką otolaryngologa, laryngologa, audiologa  i  neurologa. Do prawidłowego dalszego funkcjonowania rozwoju słuchu i mowy potrzebny jest: aparat słuchowy i procesor (do implantu ślimakowego), które w czasie użytkowania ulegają zużyciu i wymagają okresowej wymiany. Natomiast do prawidłowego działania tych urządzeń potrzebne są materiały eksploatacyjne takie jak:… Read More


Rehabilitacja, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz leczenie dziecięcego porażenia mózgowego.… Read More


Leczenie autyzmu dziecięcego, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego, korzystanie z usł.opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.… Read More


Leczenie i rehabilitacja, zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, korzystanie z usł. terapeutycznych i opiekuńczych.… Read More