Realizacja celów statutowych placówki (tj. zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej oraz realizacja programów zdrowotnych przeznaczonych dla społeczeństwa Ziemi Śląskiej)… Read More


Martyna urodziła się z obustronnym niedosłuchem uszu, który po paru latach zaczął się pogarszać. Jest już po wszczepieniu implantu ślimakowego do prawego ucha. Po prawie dwóch latach od operacji nastąpiła ogromna poprawa słuchu i mowy. Dzięki opiece szerokiego grona specjalistów takich jak: logopedy, fizjoterapełty czy zajęć hipoterapii i codziennej nauce domowej pozwala poznawać dźwięki, sygnały i słowa w coraz lepszej formie słyszenia jak i wypowiedzi. Martynka w dalszym ciągu jest pod opieką otolaryngologa, laryngologa, audiologa  i  neurologa. Do prawidłowego dalszego funkcjonowania rozwoju słuchu i mowy potrzebny jest: aparat słuchowy i procesor (do implantu ślimakowego), które w czasie użytkowania ulegają zużyciu i wymagają okresowej wymiany. Natomiast do prawidłowego działania tych urządzeń… Read More


Rehabilitacja, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz leczenie dziecięcego porażenia mózgowego.… Read More


Leczenie autyzmu dziecięcego, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego, korzystanie z usł.opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.… Read More