Promocja, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia w społeczeństwie. Prowadzenie wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, różnych form sztuki i tańca. Organizowanie imprez sportowych i integracyjnych oraz obozów sportowych. Wypoczynek dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja ochrony zdrowia… Read More


Zakup art. sportowych, sprzętu sportowo-treningowego, doposażenie boiska sportowego oraz organizacja wyjazdów klubowych.… Read More


Gromadzenie środków na realizację celów statutowych Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Mikołowie.… Read More


Realizacja celów statutowych placówki (tj. zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej oraz realizacja programów zdrowotnych przeznaczonych dla społeczeństwa Ziemi Śląskiej)… Read More